лого файер груп  
  firegroup за файер груп продукти услуги инженеринг ообекти -  файер груп контакт противопожарни  
  противопожарни  
    защита    
 

Фирма "ЧИНАР" е създадена през 1994г. Oт 2018г. е преобразувана в "ЧИНАР – ПБ" ООД.

Във фирмата работят квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на пожарната безопасност, проектиране, изграждане и сервизиране на крупни и пожароопасни обекти в строителство и експлоатация.

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА КУХНИ

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
ЗА КУХНИ

Разполагаме с добре оборудвана сервизна база по съответните направления и собствен транспорт. През 1998 г. фирма "Чинар" става съучредител на Национална браншова асоциация "Пожарна и аварийна безопасност" (НБА "ПАБ").

 

Фирмата ни е специализирана в:


  • разработване на комплексни мероприятия за пожарна безопасност на обекти в строеж и в експлоатация;

  • изготвяне на планове и схеми за евакуация, планове за действие на персонала при пожар и друга документация по организация на пожарната и аварийната безопасност;

  • проектиране, изграждане и поддръжка на общообемни и локални автоматични пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации (АПИИ и АПГИ) с вода, прах, пяна, аерозоли и др. и евакуационно осветление;

  • продажба на всички видове пожарогасители и други противопожарни средства;

  • техническо обслужване, ремонт, на всички видове пожарогасители и други противопожарни средства;

  • консултантски услуги;

  • провеждане на обучение и инструктажи по пожарна безопасност, демонстрации, и др.

     

Поддръжката и обслужването на пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарни кранове, се извършва от техници, успешно преминали курс във факултет "Пожарна безопасност" към МВР съгласно Наредба Із-2815/07.11.2011 г. на МВР.

Техническото обслужване на пожарогасителите се извършва от техници, успешно преминали курс във факултет "Пожарна безопасност" към МВР, съгласно изискванията на Част 2 от БДС 11602-2 " Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители", БДС EN 3-7 "Пожарогасители носими" и на НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите".

За извършване на тези дейности притежаваме следните документи:

 

1. РАЗРЕШЕНИЕ № 735/07.07.2017 г. от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН – МВР
за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на цялата страна.

 


 

2. РАЗРЕШЕНИЕ № ОМ612/12.07.2017 г. от СД ПБЗН – ГД ПБЗН – МВР
за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти.

 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ № ОМ611/12.07.2017 г. от СД ПБЗН – ГД ПБЗН – МВР
за сервизно обслужване на противопожарни уреди.

 

 

 
файер груп оод
файер груп оод
Студио МИНА ООД