Фирмата може да предложи инженерингови решения за пожарообезопасяването на всеки конкретен вид обект според неговото предназначение и степен на опасност

1. Пожарогасителни системи и инсталации:
- водни - спринклерни, дренчерни, пенни;
- газови – разнообразие от гасителни газове;
- прахови – ръчни, автоматични.

2. Пожароизвестителни системи и инсталации:
- Конвенционални пожароизвестителни системи
- Адресируеми пожароизвестителни системи

3. Димоотвеждащи системи и инсталации:
- автономни, задействани от пожароизвестителна инсталация;
- с ръчно задействане.

4. Пожарозащита на подови и стенни настилки и облицовки, на дървени и метални конструкции:
- пожарозащита чрез пропитки, лакове, бои, замазки;
- проучване, консултация и проектиране на пожарозащита чрез строителни мероприятия – гипсокартон, минерални вати, обзиждане и др.
   
 
 
Студио МИНА ООД