Прахов
пожарогасител
1 кг.
Прахов
пожарогасител
2 кг.
Прахов
пожарогасител
3 кг.
Прахов
пожарогасител
6 кг.
Прахов
пожарогасител
12 кг.
Прахов
пожарогасител
25 кг.
Прахов
пожарогасител
50 кг.
Автоматичен
прахов висящ
пожарогасител
9 кг. и 12 кг.
Воден
пожарогасител
6 литра.
Водопенен
пожарогасител
6 литра.
Воден
пожарогасител
9 литра.

Пожарогасител
Въглероден
двуокис
2 кг.

Пожарогасител
Въглероден
двуокис
5 кг.
Пожарогасител
Въглероден
двуокис
2 x 5 кг.
Пожарогасител
Въглероден
двуокис
30 кг.

 

 
Студио МИНА ООД